bilgi ve sevgi paylaştıkça artar


   Menü

    Hasan Gürak

    İletişim

    Bilgi Yolcuları

 

 

Dino Tur

 

         

 TDK-Türkçe Sözlük

  Osmanlıca Sözlük

Kaşgarlı Mahmut  Lugatı 

       Sözlük

  Text-to-Speech

   Dictionary of  Philosophy

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

Cumhuriyet

Atatürk

1881-1938

Farabi

870-950

İbn-i Sina

(Avicenna)

980-1037

Ahi Evren

1171-1261

Hacı Bektaş Veli

1209-1271

 

  İstanbul   Kuşbakışı

 

İstanbul

 

Eski İstanbul

 

İstanbul Gravürleri

 

Eski Kartpostallar

 

 

İstanbul - Tango

 

 

     İstanbul      

 

 

 

 

 

 

 

   Articles on Labor-value Theory-2020  

 

- Emek-Değer Kuramına Kavramsal Bir Katkı   

  

Akademik Kitaplar

(Academic books) 

-  The Plunder of Skilled Mental Workforce  

                     2024     e-Article

 

Mental Labor : Inventing and Implementing Technologies  

                     2024  e-Book

 

- The Law of Riba in Islamic Banking   

                     2024  Routledge

 

- Atatürk Dönemi  1930-1938   e-Kitap

                    

Atatürk Dönemi 1920-1929      e-Kitap

                     2022  Geliştirilmiş ikinci yayın

 

- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma-2   

                     2018  Nobel Akademik Yayıncılık

 

- Economic Growth & Development-2  

                     2018 PL International.Academic Publ.

 

- İslam ve "Bilimsel İktisat" 

                     2017 Nobel Akademik Yayıncılık

 

- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma   

                     2016  Nobel Akademik Yayıncılık

 

- Kitap eleştirisi: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 2016

 

- Economic Growth & Development 

                     2015 PL International AcademicPubl.

 

- Book Review: Economic Growth and Development 2015

 

- Islam & Scientific Economics  

                      2014   PL International AcademicPubl.

 

- Heterodox Economics-2   

                      2013   PL International AcademicPubl.  

  

- Heterodox Economics      

                      2012   PL International Academic Publ. 

 

- İktisat             2011 - Genesis kitap  

                      

- İktisat-2          2011 - Genesis kitap  

- Küreselleşme        2009 - e-Kitap    

 

- Verimlilik             2008 - e-Kitap   

 

-"Kutsal İdeoloji"nin Eleştirisi veya Bilimsel (!) İktisadın Sefaleti                        2007 - e-Kitap

    - Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi 

                         2006 - Ekin Kitabevi

 

   - Emek, Teknolojik Yenilik ve Büyüme  

                         2004 - Değişim Yayınları

 

- Sosyal Bilimlerde Araştırma, Tez Yazma, Sunuş ve Eleştiri

                      2004 - e-Kitap

- Nazilli'deki KOBİ'ler: Durum ve Sorunlar - (Der)

                      1977 Nazilli Ticaret Odası   e-Kitap

- Alternative Value-Price Analysis               

                      1993      e-Book

- Transfer of Technology                        

                      1990      e-Book

- Multinational Enterprises & Foreign Direct Investments  

                      1990

 

         Dr. H.Gürak'ın diğer çalışmalarına ulaşmak için >>>

(to see other works by H. Gürak) >>>  

 

 

    Görüş - Yorum

 

AB’ye HAYIR !

 ama AEB’ye EVET !

H. Gürak

   Eğer gerçekten hukukun üstünlüğüne dayanan, küresel barışa katkı sağlayacak,toplumların temel haklarına, özgürlüklerine ve kültürlerine saygılı olan, küresel gönencin adil ve rekabetçi bir ortamda artmasına katkı sağlayacak bir birlik varsa ve bu birliğin çıkarları Türkiye’nin çıkarlarına ters düşmüyorsa, neden bu birliğe biz de üye olmayalım. Ama önce Türklerin kendi çıkarlarına göre tatmin edici bir şeyler görmesi ve ikna olmaları gerekir. AB üyesi olacağım derken başka ülkelerle ilişkilerimize zarar vermemek veya o ilişkilerimizin geleceğini AB üyelerinin yüzde 55 oyla alacağı kararlara bırakmamak gerekir.

yazının tamamını okumak için (to read the full-text) >>>

 

 

 Islam & Economics

H. Gürak

      The Islamic economic paradigm with its new and alternative scientific Islamic economic theories have to be so ‘comprehensive’ as well as so perfect in the sense of ‘fairness’, ‘ethical values’ and ‘fruitfulness’, so that when you take out the word ‘Islamic’, it should appeal to all societies and countries equally, regardless of their religious persuasion.

to read the full-text >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anasayfa          Makaleler           Duyurular          İletişim