bilgi ve sevgi paylaştıkça artar


   Menü

    Hasan Gürak

    İletişim

    Bilgi Yolcuları

 

 

Dino Tur

 

         

 TDK-Türkçe Sözlük

  Osmanlıca Sözlük

 Kaşgarlı Mahmut  Lugatı 

  İktisat Terimleri

   İngilizce Sözlük

  Text-to-Speech

   Dictionary of       Philosophy

  Vikipedi-Türkçe

  Wikipedia-İng.

 

 

 
 

 

     

 

Cumhuriyet

Atatürk

1881-1938

Farabi

870-950

İbn-i Sina

Avicenna

980-1037

Ahi Evren

1171-1261

Hacı Bektaş Veli

1209-1271

 

  İstanbul   Kuşbakışı

 

İstanbul

 

Eski İstanbul

 

İstanbul Gravürleri

 

Eski Kartpostallar

 

 

İstanbul - Tango

 

 

     İstanbul       Gezi Parkı anısına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dr.Hasan Gürak'ın akademik çalışmaları

(Academic works by Hasan Gürak)

 

   Kitaplar (Books):   

 

 

 

- İslam ve "Bilimsel İktisat" (Yayına hazır)

 

- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma    2016  Nobel Yayınevi

 

- Kitap eleştirisi: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 2016

 

- Economic Growth and Development 2015 PL Int.Publ

 

- Book Review: Economic Growth and Development 2015

 

- Islam & Scientific Econ.   2014   PL Int.Publ.

 

- Heterodox Economics-2    2013   PL Int.Publ.  

  

- Heterodox Economics      2012   PL Int. Publ. 

 

- İktisat           2011 - Genesis kitap  

                      

- İktisat-2         2011 - Genesis kitap  

- Küreselleşme       2009 - Sanal kitap   indir    

 

- Verimlilik            2008 - Sanal kitap   indir   

 

-"Kutsal İdeoloji"nin Eleştirisi veya Bilimsel (!) İktisadın Sefaleti                        2007 - Sanal kitap indir

    - Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi 

                        2006 - Ekin Kitabevi

 

   - Emek, Teknolojik Yenilik ve Büyüme  

                        2004 - Değişim Yayınları

 

- Sosyal Bilimlerde Araştırma, Tez Yazma, Sunuş ve Eleştiri

                   2004 - Sanal kitap indir

- Nazilli'deki KOBİ'ler: Durum ve Sorunlar - 1997

                          (Der.) Nazilli Ticaret Odası

- Alternative Value-Price Analysis                1993

 

- Transfer of Technology                         1990

 

- Multinational Enterprises & Foreign Direct Inv.  1990

 

         Dr. H.Gürak'ın diğer çalışmalarına ulaşmak için >>>

(to see other works by H. Gürak) >>>  

 

 

    Görüş - Yorum

 

AB’ye HAYIR !

 ama AEB’ye EVET !

H. Gürak

   Eğer gerçekten hukukun üstünlüğüne dayanan, küresel barışa katkı sağlayacak,toplumların temel haklarına, özgürlüklerine ve kültürlerine saygılı olan, küresel gönencin adil ve rekabetçi bir ortamda artmasına katkı sağlayacak bir birlik varsa ve bu birliğin çıkarları Türkiye’nin çıkarlarına ters düşmüyorsa, neden bu birliğe biz de üye olmayalım. Ama önce Türklerin kendi çıkarlarına göre tatmin edici bir şeyler görmesi ve ikna olmaları gerekir. AB üyesi olacağım derken başka ülkelerle ilişkilerimize zarar vermemek veya o ilişkilerimizin geleceğini AB üyelerinin yüzde 55 oyla alacağı kararlara bırakmamak gerekir.

yazının tamamını okumak için (to read the full-text) >>>

 

 

 Islam & Economics

H. Gürak

      The Islamic economic paradigm with its new and alternative scientific Islamic economic theories have to be so ‘comprehensive’ as well as so perfect in the sense of ‘fairness’, ‘ethical values’ and ‘fruitfulness’, so that when you take out the word ‘Islamic’, it should appeal to all societies and countries equally, regardless of their religious persuasion.

to read the full-text >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anasayfa          Makaleler           Duyurular          İletişim