bilgi ve sevgi paylaştıkça artar


   Menü

    Hasan Gürak

    İletişim

    Bilgi Yolcuları

 

 

Dino Tur

 

         

 TDK-Türkçe Sözlük

  Osmanlıca Sözlük

Kaşgarlı Mahmut  Lugatı 

       Sözlük

  Text-to-Speech

   Dictionary of        Philosophy

 

 

 

 
 

 

     

 

Cumhuriyet

Atatürk

1881-1938

Farabi

870-950

İbn-i Sina

(Avicenna)

980-1037

Ahi Evren

1171-1261

Hacı Bektaş Veli

1209-1271

 

  İstanbul   Kuşbakışı

 

İstanbul

 

Eski İstanbul

 

İstanbul Gravürleri

 

Eski Kartpostallar

 

 

İstanbul - Tango

 

 

     İstanbul       Gezi Parkı anısına

 

 

 

 

 

 

 

     Hasan Gürak'ın akademik çalışmaları

(Academic works by Hasan Gürak)

 

   Kitaplar (Books):   

 

- Atatürk Dönemi 1920-1929  

                     2019 (yayınlanacak)

 

- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma-2   

                     2018  Nobel Akademik Yayıncılık

 

- Economic Growth & Development -2  

                     2018 PL International.Academic Publ.

 

- İslam ve "Bilimsel İktisat" 

                     2017 Nobel Akademik Yayıncılık

 

- Ekonomik Büyüme ve Kalkınma   

                     2016  Nobel Akademik Yayıncılık

 

- Kitap eleştirisi: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 2016

 

- Economic Growth & Development 

                     2015 PL International AcademicPubl.

 

- Book Review: Economic Growth and Development 2015

 

- Islam & Scientific Econ.  

                      2014   PL International AcademicPubl.

 

- Heterodox Economics-2   

                      2013   PL International AcademicPubl.  

  

- Heterodox Economics      

                      2012   PL International Academic Publ. 

 

- İktisat             2011 - Genesis kitap  

                      

- İktisat-2          2011 - Genesis kitap  

- Küreselleşme        2009 - Sanal kitap   indir    

 

- Verimlilik             2008 - Sanal kitap   indir   

 

-"Kutsal İdeoloji"nin Eleştirisi veya Bilimsel (!) İktisadın Sefaleti                        2007 - Sanal kitap indir